måndag 1 februari 2010

Jag svarar på era frågor om politik

Det är inte bara Blondinbella som är moderat här i bloggosfären, utan även jag så klart.

Det har kommit in lite frågor från olika läsare som känner en oro inför det kommande valet. Här är ett av breven som jag valt att svara på.

Hej Mikael Sol

Jag har studerat de olika riksdagspartiernas åsikter gällande skatternas utformning, engagemang i moraliska frågor etc. Och jag har kommit fram till att det inte finns något parti i riksdagen som stämmer in på vad jag tycker när man skrapar på ytan. Därför skulle jag vilja veta var man ska lägga sin röst om man anser såhär:

1. FRA-lagen och Ipred bör avskaffas. Eller iaf utvärderas vidare innan lagförslagen är ett faktum.


Svar: Alliansen var starkt emot FRA och IPRED och gjorde allt i sin makt för att stoppa dem.

2. A-kassan och sjukförsäkringen ska vara omställningssystem och inte grundskydd. Just därför bör ersättningen höjas de första månaderna och likväl bör sjukförsäkringen INTE bygga på tidigare årsinkomster då detta drastiskt sänker standardtryggheten för studenter och andra som är nya på arbetsmarknaden.

Svar: A-kassan är något Alliansen jobbat mycket för. Det har blivit billigare och enklare att gå med i A-kassan under tiden Alliansen haft makten. Skyddet har blivit större för arbetslösa som är anslutna till A-kassan. Studenter som inte är med i A-kassan har dock inte fått ersättning därifrån, konstigt nog.

3. Högsta marginalskatten som idag ligger på 56% bör INTE höjas. Snarare finns det skäl för att sänka den om något. Just därför bör alla ”ideologiska” skatter i stil med förmögenhetsskatten (vilken i den senaste modellen bara skulle ge max 1 miljart till statskassan) ligga kvar i papperskorgen. Inte heller bör man höja skatterna högre upp i inkomstskalan (ca 100 000 i månaden) då man vet att dessa pengar ändå kommer flytta utomlands eller fifflas bort på annat sätt.

Svar: De flesta skatter har under Alliansens mandat sänkts en hel del och regeringen jobbar för att minska fifflet bland höginkomsttagare som sjunkit rejält senaste mandatet.

4. Inte bara jobb, utan även utbildning bör prioriteras. De som bara fått G i ämnen med allmän behörighet måste kunna läsa upp betygen på Komvux!

Svar: Skolorna är verkligen något Alliansen arbetat aktivt för. Allt fler privata skolor startas så att man ska kunna välja vilken utbildning som passar ens levnadssätt och tro bäst. Med Alliansens utbildningspolitik kommer inte Komvux och liknande behövas då alla kommer klara sin utbildning till att börja med. Färre och färre går faktiskt redan idag på Komvux för att läsa upp sina dåliga betyg.

5. Ingen ensidig propagande enbart på arbetsgivarens villkor om att LAS måste luckras upp kraftigt för att våga anställa. Eventuell modifiering på lång sikt kan dock kanske behövas. Därför bör man heller INTE ta bort de undantag som finns.

Svar: Självfallet värnar Alliansen anställningsskyddets flexibilitet så att både företag och anställning ska kunna få ut det mesta av möjligheterna på en öppen arbetsmarknad där alla kan konkurrera på sina egna villkor.

6. Inget moraliserande över ”pigavdrag” och liknande. I den politiska debatten verkar dock golvläggning (ROT-avdraget) vara e HEELT annan sak.

Svar: Pigavdraget har ju faktiskt visat sig varit en stor succé. Väldigt många använder sig av detta avdrag och det har skapat mängder av arbetstillfällen.

Var i det partipolitiska spektrat kan man hitta flest meningsfränder där samtliga dessa punkter anses viktiga?

Svar: Ja, som du märker är det alltså Alliansen du bör lägga dina röster på. De vill inte att människor ska leva i utanförskap. Dessutom var Stalin socialdemokrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar